Velg prispakken din

 • kongsberg all inc

  950kr
  Hver måned
  inkluderer hver klasse i kongsberg studio
   
  • tilgang til all hot yoga og variasjon yoga
  • alle online klasser
  • kurs er aktive i skoleperioder
  • medlemskap settes på vent i ferien
 • KB 3uke ubegrenset

  499kr
   
  prøv ubegrenset yoga i 3 uke kongsberg
  Gyldig i 3 uker
  • ubegrenset hot og variasjon yoga klasser
  • kongsberg lokasjoner
 • 10 visit pass KB

  2250kr
   
  10 timer til alle klasser på Kongsberg studio
  Gyldig i 14 uker
  • 10 visits to all classes in Kongsberg studio
 • casual visit

  250kr
   
  price for 1 class to be used within 1 week of purchase
  Gyldig i én uke
  • 1 x drop in til alle variasjon yoga og hot yoga
 • bare online medlem

  99kr
  Hver uke
  offering online only classes
   
  • unlimited online classes
 • 10 visit pass TB

  2250kr
   
  10 timer til alle klasser på Tønsberg studio
  Gyldig i 14 uker
  • 10 visits to any class available in our Tønsberg studio
 • TB ubegrenset 3uke

  499kr
   
  prøve alle hot klasser på tønsberg studio
  Gyldig i 3 uker
  • ubegrenset yoga 3uke tønsberg

vilkår & avbestillinger

Alle medlemskap er uten bindingstid bortsett fra yogakursmedlemmet som forplikter seg til skoleperioden som er oppført i prisplanen.

En engangsavgift (administrasjonsgebyr) på 129 kr tilkommer ved innmelding, med mindre du har en rabattkode.
Denne avgiften faktureres ved oppstart av medlemskapet med 7 dagers forfallsdato.

Det er 8 ukers skriftlig oppsigelsesfrist på alle medlemskap, bortsett fra kongsberg. Medlemskapet kan brukes som normalt i oppsigelsestiden.

Dersom man sier opp sitt medlemskap og ønsker å tegne nytt medlemskap senere, tilkommer nytt administrasjonsgebyr.
Når du tegner et medlemskap, får du informasjon om web-adressen og mobilappen. Her kan du bestille timer, kansellere timer og endre timer.

Medlemskap kan settes på vent for maksimum 6 uker innen en 12 månedar periode. Dette er et alternativ for å unngå total kansellering og å måtte betale administrasjonsgebyret.

Alle deltakere er pålagt å * bestill på nettside * ved hjelp av mobiltelefonappen sin rett før de går på en klasse. Hvis det er færre enn 3 bestillinger, kan yoga klasse bli kansellert. Hvis klasse kansellering kreves, vil alle deltakere bli varslet via direktemelding i appen eller via e-post, minimum 3 timer før timestart.

Dersom du ikke kan delta på booket time, er det et krav å avbestille bookingen senest 4 timer før timen starter slik at andre kan få din plass. Hvis du ikke avbestiller og ikke møter opp på timen, får du et tilleggsgebyr på 75kr.

Alle deltakere anerkjenner og forstår fullt ut at de vil delta på fysiske aktiviteter i et oppvarmet miljø som kan innebære en viss risiko for skade. Det er deltakernes ansvar å konsultere legen sin angående tidligere eller nåværende skade, sykdom, helseproblemer eller andre tilstander eller medisiner som kan påvirke deres deltakelse. Alle deltakere påtar seg de foregående risikoene og aksepterer det fulle personlige ansvaret for personskader som kan påløpe som et resultat eller deltakelse i dette programmet, klassen, kurset, verkstedet og retrett. Deltagerne holder eierne, styremedlemmene, medlemmene, ansatte, entreprenører og agenter fra ethvert krav, søksmål eller erstatningsansvar for skader som oppstår på grunn av personskade på seg selv eller andre personer eller eiendom forårsaket av deltakelse i noen aktiviteter.

Ved registrering til ethvert medlemskap eller abonnement godtar deltakeren vilkårene ovenfor.

PÅ ENGELSK

All memberships have no binding contract.

A one-time 129kr administrative fee occurs at the beginning of all memberships, unless exclusively discounted. This fee will be invoiced upon membership start up with 7 days due date.

All payment subscriptions require a 8 weeks written notice to cancel. Once written cancellation notice has been given, the subscriber will have full access to their paid membership for the 8 week notice period.

If a subscriber cancels the membership and later want to start again, it will be required to pay again the administration fee of 129kr as a one-time payment.

Membership can be put on hold for a maximum 6 weeks in any 12 month period. The studio will also close for holiday periods and all memberships will be placed on hold, the holiday closure holds do not interfere with the 6 weeks hold allowance every 12 months, they are additional unpaid hold periods.

Upon joining any membership you will be prompted to join as a member of the website and mobile app. Here you can book your classes, cancel your classes and reschedule.

All participants are required to *book* using their mobile phone app directly before they attend any class. If there are less than 3 persons booked than the class may be cancelled. If a cancellation is required, all participants will be notified through direct message in the app or via email, a minimum of 3 hours before class start time.

It is a requirement to cancel your booking if you can no longer come to class in advance 4 hours to allow for another booking to be made. If you do not cancel or reschedule your booking and are marked as a no-show, then you will be asked to pay a fee of 75kr.

All participants acknowledge and fully understand that they will be engaging in physical activities in heated and non heated environment that may involve some risk of injury. It is the participants responsibility to consult with their physician with respect to any past or present injury, illness, health problem or any other condition or medication that may affect their participation. All participants assume the foregoing risks and accept full personal responsibility for any personal injuries sustained which might incur as a result or participating in this program, class, course, workshop or retreat and discharge and hold the owners, directors, members, employees, contractors and agents from any claim, cause of action or liability for damages arising from any personal injury to themselves or other persons or property caused by my participation in any activities.

By booking any class you agree to the above terms and conditions.

Please direct any questions to info@elementyogaco.net