Covid-19 

Covid-19 trygg
Smittevernstiltak Covid-19

på engelsk og norsk

 

 • Yoga rooms are washed twice daily and disinfected after each class

 • Yoga salene blir vasket to ganger om dagen og desinfisert etter hver klasse

 • Safe distance measures between all group participants

 • Trygg og god avstand mellom alle deltagere

 • Sanitiser spray provided at entrance to studio and inside yoga rooms

 • Desinfiserende håndspray tilgjengelig ved inngang og inne I salene

 • Live streaming yoga classes with 24 hour access link

 • Mulighet for å streame yogaklassene hjemme via telefon, ipad eller pc med link som er tilgjengelig I 24 timer

 • Yoga personal training either in a small focus based group, or one on one consultation.

  Personlig trening i yoga: små grupper eller en til en.