Practicing Yoga

rensing og revitalisering med yoga

bare pust

yoga er en innovativ holistisk måte for å få renset kropp og sjel.

Vi tilbyr ulike klasser tilpasset den enkelte. La yoga bidra til positiv livsstilsendring. Se hva element yoga co. kan tilby.